Postjournaldetaljer

NLF Dok nr (Sharepoint) NLT dokument nummer Dokument Dato inn Dato ut
950215034-29NLT-S-2017-2/1Søknadsskjema + Legeattest LAPL, klasse 1 og 22017-02-16
950215034-38NLT-S-2017-2/2Utstedelse LAPL(S)2017-04-04
950215034-88NLT-S-2017-2/3Solo og instruksjonstid før utstedt nasjonalt S-sertifikat2017-09-14