Postjournaldetaljer

NLF Dok nr (Sharepoint) NLT dokument nummer Dokument Dato inn Dato ut
950215034-485NLT-S-2019-32/1Søknad om LAPL(S)2019-04-24
950215034-486NLT-S-2019-32/2Ytterligere data for søknad LAPL(S)2019-06-20
950215034-487NLT-S-2019-32/3Resultater MYB og FCL Storefjell 07.10.20182019-04-24
950215034-488NLT-S-2019-32/4Kopi av LAPL legeattest2019-04-24
950215034-489NLT-S-2019-32/5Kopi av Flytelefonisertifikat2019-04-24
950215034-490NLT-S-2019-32/6Dokumentasjon nav. tur TMG2019-06-20
950215034-491NLT-S-2019-32/7Dokumentasjon av starter SLG2019-06-20
950215034-494NLT-S-2019-32/8Utstedt LAPL(S) med følgebrev2019-06-26