Postjournaldetaljer

NLF Dok nr (Sharepoint) NLT dokument nummer Dokument Dato inn Dato ut
SF37NLT-1160126773-283045NLT-S-2023-38/1Forespørsel om duplikat av FI(S)-sertifikat2023-06-12
SF37NLT-1160126773-283044NLT-S-2023-38/2Utstedt duplikat av SPL-sertifikat2023-06-12