Postjournaldetaljer

NLF Dok nr (Sharepoint) NLT dokument nummer Dokument Dato inn Dato ut
SF37NLT-1160126773-283051NLT-S-2023-40/1Forespørsel om FI(S)-rettigheten slep med TMG2023-06-16
SF37NLT-1160126773-283029NLT-S-2023-40/2Dokumentasjon IK-2 rettighet2023-06-16
SF37NLT-1160126773-283050NLT-S-2023-40/3Utstedt SPL-sertifikat med revidert FI(S)-rettighet2023-06-20