Postjournaldetaljer

NLF Dok nr (Sharepoint) NLT dokument nummer Dokument Dato inn Dato ut
SF37NLT-1160126773-283135NLT-S-2023-51/1Søknad om utvidet FI(S) rettighet2023-08-17
SF37NLT-1160126773-283134NLT-S-2023-51/2Utstedt SPL med ny rettighet og følgebrev2023-08-28