Postjournaldetaljer

NLF Dok nr (Sharepoint) NLT dokument nummer Dokument Dato inn Dato ut
SF37NLT-1160126773-283170NLT-B-2023-1/1NLT-170 Søknad og rapportskjema2023-09-13
SF37NLT-1160126773-283184NLT-B-2023-1/2NLT-175 Skjema for bruk under ferdighetsprøve eller ferdighetskontroll2023-09-13
SF37NLT-1160126773-283171NLT-B-2023-1/3NLT-180 Kontroll mot BFCL.130 og egenkontroll2023-09-13
SF37NLT-1160126773-283172NLT-B-2023-1/4NLT-190 Vurdering av FI(B)-kandidat generell kompetanse 2023-09-13
SF37NLT-1160126773-283173NLT-B-2023-1/5NLT-195 Søknad og rapportskjema for FI(B) kompetansevurdering2023-09-13
SF37NLT-1160126773-283174NLT-B-2023-1/6NLT-195B Vurdering av FI(B)-kandidat (teoretiske og praktiske kunnskaper)2023-09-13
SF37NLT-1160126773-283175NLT-B-2023-1/7Kopi av Examiner Certificate fra Transportstyrelsen2023-09-13
SF37NLT-1160126773-283177NLT-B-2023-1/8Kopi av LAPL-legeattest2023-09-18
SF37NLT-1160126773-283185NLT-B-2023-1/9Kopi av loggbok2023-09-19
SF37NLT-1160126773-283190NLT-B-2023-1/10Brev - overføring til svensk myndighet2023-10-02
SF37NLT-1160126773-283186NLT-B-2023-1/11Utstedt BPL med FI(B) rettighet og følgebrev2023-09-28