Postjournaldetaljer

NLF Dok nr (Sharepoint) NLT dokument nummer Dokument Dato inn Dato ut
950215034-547NLT-S-2019-34/1Søknad om LAPL(S)2019-06-26
950215034-548NLT-S-2019-34/2Søknad om FI(S)2019-06-26
950215034-549NLT-S-2019-34/3Resultater av MYB og FCL Notodden 23.03.20192019-06-26
950215034-550NLT-S-2019-34/4Kopi av Radiotelefonisertifikat2019-07-09
950215034-551NLT-S-2019-34/5Dokumentasjon av strekkflyging2019-06-26
950215034-572NLT-S-2019-34/6Kopi av LAPL legeattest2019-07-17
950215034-574NLT-S-2019-34/7Utstedt LAPL(S) og FI(S) med følgebrev2019-08-19