Postjournaldetaljer

NLF Dok nr (Sharepoint) NLT dokument nummer Dokument Dato inn Dato ut
SF37NLT-1160126773-283258NLT-S-2023-61/1Dokumentasjon for SLG-rettighet2023-12-06
SF37NLT-1160126773-283262NLT-S-2023-61/2Utstedt revidert SPL-sertifikat med SLG-rettighet2023-12-13