Postjournaldetaljer

NLF Dok nr (Sharepoint) NLT dokument nummer Dokument Dato inn Dato ut
SF37NLT-1160126773-283269NLT-S-2024-1/1Dokumentasjon ferdighetsprøve slep med TMG2023-12-17
SF37NLT-1160126773-28326?NLT-S-2024-1/2Utstedt revidert SPL-sertifikat med sleperettighet med TMG2024-01-04