Postjournaldetaljer

NLF Dok nr (Sharepoint) NLT dokument nummer Dokument Dato inn Dato ut
950215034-524NLT-S-2019-36/1Kopi av LAPL-legeattest2019-06-24
950215034-525NLT-S-2019-36/2Kopi av Radiotelefonisertifikat2019-06-24
950215034-526NLT-S-2019-36/3Resultater MYB og FCL Drammen 11.02.20192019-06-24
950215034-527NLT-S-2019-36/4Søknad om FI(S)2019-06-24
950215034-528NLT-S-2019-36/5Søknad om LAPL(S)2019-06-24
950215034-532NLT-S-2019-36/6Dokumentasjon av Nav. tur TMG2019-07-02
950215034-533NLT-S-2019-36/7Dokumentasjon av strekk-tur2019-07-02
950215034-535NLT-S-2019-36/8Verifikasjon av strekk-tur2019-07-02
950215034-534NLT-S-2019-36/9Utstedt LAPL(S) og FI(S) med følgebrev2019-07-04