Postjournaldetaljer

NLF Dok nr (Sharepoint) NLT dokument nummer Dokument Dato inn Dato ut
950215034-538NLT-S-2019-37/1Søknad om LAPL(S)2019-07-07
950215034-539NLT-S-2019-37/2Søknad om FI(S)2019-07-07
950215034-540NLT-S-2019-37/3Resultater MYB og FCL Trondheim 03.02.20192019-07-07
950215034-541NLT-S-2019-37/4LAPL-legeattest2019-07-07
950215034-542NLT-S-2019-37/5Kopi av flytelefonisertifikat2019-07-07
950215034-543NLT-S-2019-37/6Dokumentasjon strekkflyging solo2019-07-07
950215034-544NLT-S-2019-37/7Dokumentasjon strekkflyging med instruktør2019-07-07
950215034-545NLT-S-2019-37/8Dokumentasjon Nav. tur TMG2019-07-07
950215034-568NLT-S-2019-37/9Rettighet slep med TMG frafalles2019-07-17
950215034-570NLT-S-2019-37/10Utstedt LAPL(S) og FI(S) med følgebrev2019-07-17