Postjournaldetaljer

NLF Dok nr (Sharepoint) NLT dokument nummer Dokument Dato inn Dato ut
950215034-576NLT-S-2019-39/1Søknad om LAPL(S)2019-07-22
950215034-577NLT-S-2019-39/2Supplerende opplysninger for LAPL(S)2019-08-06
950215034-578NLT-S-2019-39/3RTL praktisk prøve 09.06.20192019-07-22
950215034-579NLT-S-2019-39/4Resultater RTL Nome 09.06.20192019-07-22
950215034-580NLT-S-2019-39/5Resultater MYB og FCL Storefjell 07.10.20182019-07-22
950215034-581NLT-S-2019-39/6Kopi LAPL legeattest2019-07-22
950215034-582NLT-S-2019-39/7Dokumentasjon av strekkflyging2019-07-22
950215034-584NLT-S-2019-39/8Utstedt LAPL(S) med følgebrev2019-08-21