Postjournaldetaljer

NLF Dok nr (Sharepoint) NLT dokument nummer Dokument Dato inn Dato ut
950215034-622NLT-S-2019-42/1Søknad om LAPL(S)2019-08-12
950215034-623NLT-S-2019-42/2Resultater MYB og FCL Bergen 31.03.20192019-08-12
950215034-624NLT-S-2019-42/3Kopi av Radiotelefonisertifikat2019-08-12
950215034-625NLT-S-2019-42/4Kopi av nasjonalt seilflybevis2019-08-12
950215034-626NLT-S-2019-42/5Kopi av loggbok for strekk SLG solo2019-08-12
950215034-627NLT-S-2019-42/6Kopi av loggbok for strekk SLG Instruktør2019-08-12
950215034-628NLT-S-2019-42/7Kopi av loggbok Nav. tur TMG2019-08-12
950215034-629NLT-S-2019-42/8Kopi av LAPL-legeattest2019-08-12
950215034-630NLT-S-2019-42/9Dokumentasjon strekk og Nav. tur2019-08-12
950215034-632NLT-S-2019-42/10Utstedt LAPL(S) med følgebrev2019-08-21