Postjournaldetaljer

NLF Dok nr (Sharepoint) NLT dokument nummer Dokument Dato inn Dato ut
950215034-646NLT-S-2019-44/1Søknad om LAPL(S)2019-08-21
950215034-647NLT-S-2019-44/2Kopi av Radiotelefonisertifikat2019-08-21
950215034-648NLT-S-2019-44/3Kopi av LAPL-legeattest2019-08-21
950215034-649NLT-S-2019-44/4Dokumentasjon strekk-flyging solo2019-08-21
950215034-650NLT-S-2019-44/5Dokumentasjon strekk-flyging med instruktør2019-08-21
950215034-651NLT-S-2019-44/6Dokumentasjon Nav. tur TMG2019-08-21
950215034-652NLT-S-2019-44/7Dokumentasjon Nav. tur med instruktør2019-08-21
950215034-653NLT-S-2019-44/8Resultater MYB og FCL Trondheim 03.02.20192019-08-21
950215034-655NLT-S-2019-44/9Utstedt LAPL(S) med følgebrev2019-08-29