Postjournaldetaljer

NLF Dok nr (Sharepoint) NLT dokument nummer Dokument Dato inn Dato ut
950215034-657NLT-S-2019-45/1Søknad om SPL2019-04-29
950215034-658NLT-S-2019-45/2Kopi av Klasse 2-legeattest2019-04-29
950215034-659NLT-S-2019-45/3Kopi av flytelefonisertifikat2019-04-29
950215034-660NLT-S-2019-45/4Dokumentasjon av utsjekk TMG2019-08-28
950215034-661NLT-S-2019-45/5Dokumentasjon av strekk-flyging2019-08-19
950215034-663NLT-S-2019-45/6Utstedt SPL med følgebrev2019-08-29
SF37NLT-1160126773-279857NLT-S-2019-45/7Dokumentasjon winch-utsjekk2020-07-08
SF37NLT-1160126773-279924NLT-S-2019-45/8Dokumentasjon loggbok for winch2020-07-08
SF37NLT-1160126773-279984NLT-S-2019-45/9Utstedt revidert SPL med følgebrev2020-08-26