Postjournaldetaljer

NLF Dok nr (Sharepoint) NLT dokument nummer Dokument Dato inn Dato ut
950215034-672NLT-S-2019-46/1Søknad om LAPL(S)2019-08-27
950215034-673NLT-S-2019-46/2Resultater MYB, FCL og RTL Bergen 30 – 31 mars 20192019-08-27
950215034-674NLT-S-2019-46/3LAPL-legeattest2019-08-27
950215034-675NLT-S-2019-46/4Dokumentasjon strekk-flyging2019-08-27
950215034-676NLT-S-2019-46/5Dokumentasjon praktisk prøve RTL2019-08-27
950215034-677NLT-S-2019-46/6Tilleggsinformasjon strekkflyging2019-08-29
950215034-679NLT-S-2019-46/7Utstedt LAPL(S) med følgebrev2019-09-02