Postjournaldetaljer

NLF Dok nr (Sharepoint) NLT dokument nummer Dokument Dato inn Dato ut
950215034-665NLT-S-2019-47/1Søknad om SPL2019-08-27
950215034-666NLT-S-2019-47/2Søknad om FI(S)2019-08-27
950215034-667NLT-S-2019-47/3Kopi av CPL(A)2019-08-27
950215034-668NLT-S-2019-47/4Klasse 2 legeattest2019-08-27
950215034-669NLT-S-2019-47/5Dokumentasjon strekkflyging2019-08-29
950215034-670NLT-S-2019-47/6Dokumentasjon PFT-IK-S2019-08-27
950215034-682NLT-S-2019-47/7Utstedt SPL og FI(S) med følgebrev2019-09-04