Postjournaldetaljer

NLF Dok nr (Sharepoint) NLT dokument nummer Dokument Dato inn Dato ut
950215034-684NLT-S-2019-48/1Søknad om LAPL(S)2019-08-19
950215034-685NLT-S-2019-48/2Resultater MYB og FCL Starmoen 16.08.20192019-08-19
950215034-686NLT-S-2019-48/3Kopi av Radiotelefonisertifikat2019-08-19
950215034-687NLT-S-2019-48/4Kopi av LAPL-legeattest2019-08-19
950215034-688NLT-S-2019-48/5Informasjon om strekkflyging2019-09-04
950215034-689NLT-S-2019-48/6Dokumentasjon seilflystrekk2019-08-19
950215034-690NLT-S-2019-48/7Dokumentasjon Nav. tur TMG2019-08-19
950215034-692NLT-S-2019-48/8Utstedt LAPL(S) med følgebrev2019-09-04
950215034-695NLT-S-2019-48/9Ny LAPL-legeattest datert 06.09.20192019-09-06