Postjournaldetaljer

NLF Dok nr (Sharepoint) NLT dokument nummer Dokument Dato inn Dato ut
950215034-50NLT-S-2017-3/1Kopi av loggbøker2017-08-31
950215034-51NLT-S-2017-3/2Dokumentasjon av strekkflyginger og timer/starter før nasjonalt S-sertifikat2017-08-31
950215034-49NLT-S-2017-3/3Søknad om LAPL(S)2017-09-05
950215034-52NLT-S-2017-3/4Bevitnelse av teorieksamener2017-09-05
950215034-55NLT-S-2017-3/5Følgebrev for utstedelse LAPL(S)2017-09-08
950215034-157NLT-S-2017-3/6LAPL(S) utstedt 08.09.20172017-09-08