Postjournaldetaljer

NLF Dok nr (Sharepoint) NLT dokument nummer Dokument Dato inn Dato ut
950215034-732NLT-S-2019-52/1Søknad om LAPL(S)2019-09-23
950215034-733NLT-S-2019-52/2Resultater teorieksamen 02.06.20082019-09-23
950215034-734NLT-S-2019-52/3Kopi av legeattest2019-09-23
950215034-735NLT-S-2019-52/4Kopi av CPL(H)2019-09-23
950215034-736NLT-S-2019-52/5Info om overgang LAPL(S) til LAPL(A)2018-09-25
950215034-737NLT-S-2019-52/6Dokumentasjon strekkflyging2019-09-23
950215034-738NLT-S-2019-52/7Dokumentasjon Nav. tur TMG2019-09-23
950215034-740NLT-S-2019-52/8Utstedt LAPL(S) med følgebrev2019-09-26
950215034-776NLT-S-2019-52/9Dokumentasjon for slepeutsjekk TMG2019-10-21
950215034-777NLT-S-2019-52/10Utstedt revidert LAPL(S) med følgebrev2019-10-31