Postjournaldetaljer

NLF Dok nr (Sharepoint) NLT dokument nummer Dokument Dato inn Dato ut
950215034-742NLT-S-2019-53/1Søknad om LAPL(S)2019-09-24
950215034-743NLT-S-2019-53/2Søknad om FI(S)2019-09-24
950215034-744NLT-S-2019-53/3PFT/IK/S 22.09.20192019-09-24
950215034-745NLT-S-2019-53/4LAPL legeattest2019-09-24
950215034-746NLT-S-2019-53/5Kopi av nasjonalt seilflysertifikat2019-09-24
950215034-747NLT-S-2019-53/6Kopi av LAPL(A)2019-09-24
950215034-748NLT-S-2019-53/7Dokumentasjon 964km 06.06.20072019-09-30
950215034-751NLT-S-2019-53/8Utstedt LAPL(S) med FI(S) og følgebrev2019-10-02