Postjournaldetaljer

NLF Dok nr (Sharepoint) NLT dokument nummer Dokument Dato inn Dato ut
950215034-790NLT-S-2019-57/1Søknad om LAPL(S)2019-10-29
950215034-791NLT-S-2019-57/2Kopi av PPL(A)2019-10-29
950215034-792NLT-S-2019-57/3Kopi av nasjonalt sertifikat2018-05-07
950215034-793NLT-S-2019-57/4Kopi av klasse 2-legeattest2019-10-29
950215034-794NLT-S-2019-57/5Dokumentasjon av strekk og nav. tur TMG2019-10-29
950215034-795NLT-S-2019-57/6Utstedt LAPL(S) med følgebrev2019-11-05