Postjournaldetaljer

NLF Dok nr (Sharepoint) NLT dokument nummer Dokument Dato inn Dato ut
SF37NLT-1160126773-278040NLT-S-2019-63/1Søknad om SPL2019-11-14
SF37NLT-1160126773-278041NLT-S-2019-63/2Søknad om FI(S) og FE(S)2019-11-14
SF37NLT-1160126773-278042NLT-S-2019-63/3Spørsmål om LAPL-S + attest PPL-teori2018-03-08
SF37NLT-1160126773-278043NLT-S-2019-63/4Resultater MYB, FCL og RTL Starmoen 16.08.20192019-11-14
SF37NLT-1160126773-278044NLT-S-2019-63/5PFT IK-1 med S. Øksenholt2019-11-14
SF37NLT-1160126773-278045NLT-S-2019-63/6Kopi av radiotelefonisertifikat2019-11-14
SF37NLT-1160126773-278046NLT-S-2019-63/7Kopi av LAPL- og Klasse 2 legeattest2019-11-14
SF37NLT-1160126773-278047NLT-S-2019-63/8Kart over strekktur seilfly2019-11-14
SF37NLT-1160126773-278048NLT-S-2019-63/9Kart over Nav. tur TMG2019-11-14
SF37NLT-1160126773-278049NLT-S-2019-63/10Dokumentasjon strekktur seilfly2019-11-14
SF37NLT-1160126773-278050NLT-S-2019-63/11Dokumentasjon Nav. tur TMG2019-11-14
SF37NLT-1160126773-278066NLT-S-2019-63/12Utstedt SPL med FI(S), FE(S) og følgebrev2019-12-17