Postjournaldetaljer

NLF Dok nr (Sharepoint) NLT dokument nummer Dokument Dato inn Dato ut
SF37NLT-1160126773-278051NLT-S-2019-64/1Søknad om LAPL(S)2019-11-19
SF37NLT-1160126773-278052NLT-S-2019-64/2Kopi av Radiotelefonisertifikat2019-11-19
SF37NLT-1160126773-278053NLT-S-2019-64/3Kopi av nasjonal lisens2019-11-19
SF37NLT-1160126773-278054NLT-S-2019-64/4Kopi av LAPL-legeattest2019-11-19
SF37NLT-1160126773-278055NLT-S-2019-64/5Dokumentasjon Nav. tur TMG2019-11-19
SF37NLT-1160126773-278056NLT-S-2019-64/6Dokumentasjon Nav. tur TMG (2)2019-11-19
SF37NLT-1160126773-278057NLT-S-2019-64/7Dokumentasjon av seilflystrekk2019-11-19
SF37NLT-1160126773-278058NLT-S-2019-64/8Resultater MYB, FCL og RTL Bergen 31.03.20192019-11-19
SF37NLT-1160126773-278090NLT-S-2019-64/9Informasjon om timer på seilfly2019-12-10
SF37NLT-1160126773-278169NLT-S-2019-64/10Utstedt LAPL(S) med følgebrev2019-12-18