Postjournaldetaljer

NLF Dok nr (Sharepoint) NLT dokument nummer Dokument Dato inn Dato ut
SF37NLT-1160126773-278111NLT-S-2019-67/1Søknad om LAPL(S)2019-12-05
SF37NLT-1160126773-278115NLT-S-2019-67/2Resultater MYB, FCL og RTL Starmoen 26.10.20192019-12-05
SF37NLT-1160126773-278114NLT-S-2019-67/3Kopi LAPL-legeattest2019-12-05
SF37NLT-1160126773-278116NLT-S-2019-67/4Kopi bestått RTL-praktisk prøve2019-12-05
SF37NLT-1160126773-278112NLT-S-2019-67/5Dokumentasjon strekkturer seilfly2019-12-05
SF37NLT-1160126773-278113NLT-S-2019-67/6Dokumentasjon siste PFT2019-12-05
SF37NLT-1160126773-278178NLT-S-2019-67/7Utstedt LAPL(S) med følgebrev2019-12-18