Postjournaldetaljer

NLF Dok nr (Sharepoint) NLT dokument nummer Dokument Dato inn Dato ut
SF37NLT-1160126773-278119NLT-S-2019-68/1Søknad om LAPL(S)2019-12-06
SF37NLT-1160126773-278124NLT-S-2019-68/2Resultater MYB og FCL i Oslo 26.02.20192019-12-06
SF37NLT-1160126773-278121NLT-S-2019-68/3Kopi Radiotelefonisertifikat2019-12-06
SF37NLT-1160126773-278122NLT-S-2019-68/4Kopi LAPL-legeattest2019-12-06
SF37NLT-1160126773-278123NLT-S-2019-68/5Kopi av siste PFT2019-12-06
SF37NLT-1160126773-278136NLT-S-2019-68/6Dokumentasjon Sølv-C2019-12-12
SF37NLT-1160126773-278347NLT-S-2019-68/7Frafall av rettighet til SLG og Winch2020-01-09
SF37NLT-1160126773-278348NLT-S-2019-68/8Utstedt LAPL(S) med følgebrev2020-01-09