Postjournaldetaljer

NLF Dok nr (Sharepoint) NLT dokument nummer Dokument Dato inn Dato ut
SF37NLT-1160126773-278198NLT-S-2019-70/1Søknad om LAPL(S)2019-12-03
SF37NLT-1160126773-278199NLT-S-2019-70/2Søknad om FI(S)2019-12-03
SF37NLT-1160126773-278200NLT-S-2019-70/3Resultater MYB, FCL og RTL2019-12-03
SF37NLT-1160126773-278201NLT-S-2019-70/4Kopi av LAPL-legeattest2019-12-03
SF37NLT-1160126773-278202NLT-S-2019-70/5Dokumentasjon strekktur seilfly2019-12-03
SF37NLT-1160126773-278203NLT-S-2019-70/6Dokumentasjon Nav. tur TMG2019-12-03
SF37NLT-1160126773-278204NLT-S-2019-70/7Resultater MYB, FCL og RTL Starmoen 17.02.20192019-12-03
SF37NLT-1160126773-278205NLT-S-2019-70/8Bestått praktisk prøve RTL2019-12-03
SF37NLT-1160126773-278228NLT-S-2019-70/9Utstedt LAPL(S) med FI(S) og følgebrev2019-12-19