Postjournaldetaljer

NLF Dok nr (Sharepoint) NLT dokument nummer Dokument Dato inn Dato ut
SF37NLT-1160126773-278218NLT-S-2019-72/1Søknad om LAPL(S)2019-12-12
SF37NLT-1160126773-278219NLT-S-2019-72/2Eksamensresultater RTL2019-12-12
SF37NLT-1160126773-278220NLT-S-2019-72/3Eksamensresultater MYB og FCL2019-12-12
SF37NLT-1160126773-278221NLT-S-2019-72/4Dokumentasjon strekkflyging med instruktør2019-12-12
SF37NLT-1160126773-278222NLT-S-2019-72/5Dokumentasjon strekkflyging solo2019-12-12
SF37NLT-1160126773-278223NLT-S-2019-72/6Kopi av LAPL-legeattest2019-12-12
SF37NLT-1160126773-278224NLT-S-2019-72/7Resultater MYB og FCL Storefjell 07.10.20182019-12-12
SF37NLT-1160126773-278317NLT-S-2019-72/8Bestått praktisk RTL-prøve2019-12-12
SF37NLT-1160126773-278250NLT-S-2019-72/9Utstedt LAPL(S) med følgebrev2020-01-07
SF37NLT-1160126773-280668NLT-S-2019-72/10Dokumentert utsjekk Acro2021-02-03
SF37NLT-1160126773-280669NLT-S-2019-72/11Signert loggbok Acro- og Winch-utsjekk2021-02-03
SF37NLT-1160126773-280685NLT-S-2019-72/12Utstedt revidert SPL med følgebrev2021-02-12