Vi utsteder sertifikater for seil- og ballongflyging, og fører tilsyn med utdanning for seilfly og ballong.
Les mer om hva vi gjør.

Nyheter

PERIODISK FLYGETRENING (PFT)

Det har vært en del spørsmål knyttet til PFT av piloter som innehar et LAPL(S)- eller SPL-sertifikat utstedt av Norsk Luftsportstilsyn (NLT). Spørsmålet er aktuelt da det her vil være snakk om [...]