UTVIDE EN TMG-RETTIGHET MED RETTIGHET TIL Å SLEPE SEILFLY

 In Nyheter

Kravet til dette står i SFCL.205:

  1. 30 timer og 60 starter som fartøysjef på TMG etter oppnådd TMG-rettighet
  2. Minimum 10 treningsslep av seilfly hvorav minimum 5 med instruktør
  3. Hvis søkeren har et SPL-sertifikat med kun TMG-rettighet, 5 turer i et seilfly med flyslep som startmetode

Den gjennomførte treningen skal signeres ut i loggboken av enten ansvarlig instruktør eller skolesjefen. Kopi av denne siden i loggboken sendes til NLT som så vil utstede et nytt SPL-sertifikat med «Sailplane towing» påført sertifikatet. Legg merke til at for denne rettigheten er det ikke nok med bare signert loggbok, selve sertifikatet må også revideres, se SFCL.015(1)(ii) og SFCL.205(e).

Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Start typing and press Enter to search