UTVIDE SPL-SERTIFIKATET MED TMG-RETTIGHET

 In Nyheter

Det har vært en del uklarheter knyttet til det å utvide et SPL-sertifikat som har en «ren» seilflyrettighet til et SPL-sertifikat som også har en TMG-rettighet. Følgende gjelder:
Selve kravet står i SFCL.150(b) som igjen henviser til SFCL.130.(a)(2)(v):

  1. Minimum 6 timer instruksjon hvorav minimum 4 timer med instruktør
  2. En solo navigasjonstur på minimum 150 km med en full-stopp landing på en fremmed flyplass

Det skal så utføres en praktisk ferdighetsprøve med en kontrollant (FE(S)). Det skal også avlegges en teoriprøve. Her er det opp til kontrollanten å velge om det skal være en muntlig eksaminasjon som en del av ferdighetsprøven eller en egen skriftlig prøve ved bruk av TMS.

Etter avsluttet og bestått ferdighetsprøve, sender kontrollanten inn skjema NLT-070, NLT-080 og NLT-100 til Norsk Luftsportstilsyn som så vil utstede et revidert SPL-sertifikat med rettigheten TMG påført.

Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Start typing and press Enter to search