Konvertering av utgåtte, nasjonale seilflybevis til SPL-sertifikat

 In Nyheter

Det er ikke lenger mulig å konvertere gamle nasjonale seilflybevis til SPL-sertifikater. Hvis du har et utgått, nasjonalt seilflybevis og ønsker å ta opp igjen seilflyging, må du i utgangspunktet gjennomføre en standard opplæring i henhold til Norges Luftsportforbund Seilflyskole (NLS). Dette vil si at du må gjennomgå alle øvelsene, men det er opp til instruktøren din å tilpasse kurset til dine ferdigheter. Det vil si at instruktøren kan kombinere flere øvelser på en tur og bruke mindre tid på selve grunnopplæringen da en del kanskje «sitter» fra da du hadde det nasjonale seilflybeviset.

Når det gjelder teorien, vil det være nødvendig å avlegge eksamen i alle de 9 fagene. Eneste unntaket her er de som allerede har et EASA-sertifikat for en annen kategori luftfartøy. Disse vil kunne få godkjent eksamen i de 4 fellesfagene: Luftfartsrett, Menneskets yteevne, Meteorologi og Kommunikasjon.

Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Start typing and press Enter to search