Rettigheter til forskjellige startmetoder

 In Nyheter

Innehavere av LAPL(S) eller SPL har en eller flere startmetoder angitt på sertifikatet. For å kunne benytte disse må det være utført et antall starter på angjeldende startmetode de siste 24 måneder som angitt nedenfor:

  1. For winch-start minimum 5 starter
  2. For bil-slep minimum 5 starter
  3. For flyslep minimum 5 starter
  4. For selvstart (SLG) minimum 5 starter
  5. For strikkstart minimum 2 starter

De som ikke fyller disse kravene, vil miste rettigheten(e) til å benytte aktuell(e) startmetode(r). For å fornye rettigheten(e) må det flys det antall starter som nevnt over. Disse startene kan utføres enten med en instruktør eller solo under overoppsyn av en instruktør.

Når det gjelde bil-slep, har det vært nødvendig med en avklaring. Seilflyhåndboken Artikkel 585 sier klart at kandidater med vinsjutsjekk automatisk har utsjekk på bilslep, men ikke omvendt. Ved konvertering til EASA-sertifikater (LAPL(S) eller SPL) kan bestemmelser i Seilflyhåndboken til en viss grad benyttes for å få en smidig overgang. Dette betyr at de som har winch launch som en startmetode på sitt EASA-sertifikat, automatisk også har bilslep.

Imidlertid krever EASA at begge startmetodene skal stå på sertifikatet. NLT må derfor be om at de som ønsker å opprettholde bilslep som en startmetode gir beskjed om dette ved en E-mail til post@luftsportstilsynet.no. Basert på dette kan vi så sende ut et revidert sertifikat der «car launch» fremkommer. Husk imidlertid på kravene for å opprettholde rettighetene som spesifisert over.

Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Start typing and press Enter to search