Nytt Gebyrregulativ

 In Nyheter

Fra 15. juni 2020 gjelder det nye Gebyrregulativet på Seilfly- og Ballongområdet som har betegnelsen FOR-2020-05-29-1125. Når det gjelder behandling av saker knyttet til personlige sertifikater, er det i hovedsak kun foretatt mindre endringer/justeringer på enkelte gebyrer. Eneste unntak her er at det nå innføres et gebyr på kr. 1050 for tillegg av nye rettigheter/privilegier på allerede eksisterende sertifikater.

Når det gjelder gebyrer for Declared Training Organisations (DTO), er disse nå strukturert på en annen måte enn tidligere, for å bedre reflektere de forskjellige aktivitetene.

Se hele regulativet her: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2020-05-29-1125

Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Start typing and press Enter to search