KRAV TIL PERSONLIG DOKUMENTASJON

 In Nyheter

Før sesongen tar til for alvor, vil NLT gi litt informasjon om kravene som gjelder for personlig dokumentasjon.

Krav for seilflygere (SFCL.045):

(a) Når en innehaver av et SPL-sertifikat skal utøve sine rettigheter, skal vedkommende ha med seg følgende:

 1. et gyldig SPL-sertifikat
 2. en gyldig legeattest
 3. personlige identifikasjonspapirer med et foto
 4. nødvendig loggbok data for å vise at innehaveren av SPL-sertifikatet oppfyller de aktuelle kravene i del SFCL for den planlagte flygingen

(b) Elever som er på en strekkflyging skal medbringe:

 1. de dokumentene som er spesifisert i (a)(2) and (a)(3)
 2. skriftlig tillatelse til soloflyging gitt av instruktør

(c) Innehavere av SPL-sertifikat eller elever skal kunne vise frem dokumentene som spesifisert i (a) eller (b) for inspeksjon hvis forespurt av en representant for NLT.

(d) For flyginger som er av lokal karakter, dvs. der det planlegges med start og landing på samme flyplass og flygingen foretas innenfor sikker glidedistanse til flyplassen, kan dokumentene som spesifisert i (a) eller (b) oppbevares på flyplassen.

Krav for ballongflygere (BFCL.045):

(a) Når en innehaver av et BPL-sertifikat skal utøve sine rettigheter, skal vedkommende ha med seg følgende:

 1. et gyldig BPL-sertifikat
 2. en gyldig legeattest
 3. personlige identifikasjonspapirer med et foto
 4. nødvendig loggbok data for å vise at innehaveren av BPL-sertifikatet oppfyller de aktuelle kravene i del BFCL for den planlagte flygingen

(b) Elever på soloflyginger skal medbringe:

 1. de dokumentene som er spesifisert i (a)(2) and (a)(3)
 2. skriftlig tillatelse til soloflyging gitt av instruktør

(c) Innehavere av BPL-sertifikat eller elever skal kunne vise frem dokumentene som spesifisert i (a) eller (b) for inspeksjon hvis forespurt av en representant for NLT.

Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Start typing and press Enter to search