INFORMASJON TIL KONTROLLANTER

 In Nyheter

Før sesongen tar til for alvor, vil NLT gi litt informasjon knyttet til enkelte paragrafer i del SFCL og del BFCL.

Krav til arkivering av dokumentasjon ved ferdighetsprøve/ferdighetskontroll for seilfly:

Paragraf SFCL.410(c) stiller krav til at kontrollanten skal arkivere dokumentasjon fra ferdighetsprøver/ferdighetskontroller for SPL-sertifikater i 5 år. Dette vil medføre at følgende skjemaer skal arkiveres:

 1. NLT-070
 2. NLT-075 (eller NLT-100 hvis utført ferdighetsprøve med TMG)
 3. NLT-080

For de kontrollantene som har rettighet til å utføre ferdighetsprøver/ferdighetskontroller av FI(S)-kandidater vil kravet også gjelde skjemaene:

 1. NLT-090
 2. NLT-095
 3. NLT-095B

Krav til arkivering av dokumentasjon ved ferdighetsprøve/ferdighetskontroll for ballong:

Paragraf BFCL.410(c) stiller krav til at kontrollanten skal arkivere dokumentasjon fra ferdighetsprøver/ferdighetskontroller for BPL-sertifikater i 5 år. Dette vil medføre at følgende skjemaer skal arkiveres:

 1. NLT-170
 2. NLT-175
 3. NLT-180

For de kontrollantene som har rettighet til å utføre ferdighetsprøver/ferdighetskontroller av FI(B)-kandidater vil kravet også gjelde skjemaene:

 1. NLT-190
 2. NLT-195
 3. NLT-195B

Generelt om mulig interessekonflikt: Paragraf SFCL.405 og BFCL.405 sier at en FE(S) eller FE(B) ikke skal utføre ferdighetsprøver eller ferdighetskontroller med kandidater der vedkommende FE(S) eller FE(B) selv har vært instruktør for mer enn 50% av den nødvendige treningen for det sertifikatet eller rettigheten det søkes om.  En FE(S) eller FE(B) skal heller ikke utføre ferdighetsprøver eller ferdighetskontroller hvis det på noen måte kan reises spørsmål om objektivitet eller uhildethet.

Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Start typing and press Enter to search