Informasjon om kravene for å opprettholde rettighetene og privilegiene knyttet til et BPL-sertifikat

 In Nyheter

Krav for å opprettholde privilegiene knyttet til BPL-sertifikatet (BFCL.160):

For å opprettholde rettigheten for et BPL-sertifikat, skal det være fløyet på den relevante klasse av ballong enten:

A: I løpet av de siste 24 mnd., minimum 6 timer som fartøysjef, inkludert 10 starter og landinger, som fartøysjef eller med instruktør (FI(B)) eller solo under overoppsyn av instruktør. I tillegg skal det i løpet av de siste 48 mnd. være utført minimum 1 treningstur med instruktør.

eller, hvis A ikke er oppfylt

B: I løpet av de siste 24 mnd. være utført en ferdighetskontroll med en FE(B) i den relevante klassen av ballong.

Innehaver av et BPL-sertifikat kan bare utøve sine privilegier på den samme gruppe (eller på grupper med mindre volum) av ballong som ble benyttet under treningsflygingen under A eller ferdighetskontrollen under B.

Krav for å opprettholde privilegiene knyttet til flyging med forankret varmluftsballong (BFCL.200):

For å opprettholde rettigheten for flyging med forankret varmluftsballong skal det, i løpet av de siste 48 mnd., være utført enten:

A: En forankret flyging som fartøysjef

eller, hvis ikke A er oppfylt

B: En forankret flyging med instruktør (FI(B)) eller solo under overoppsyn av instruktør

Krav for å opprettholde privilegiene knyttet til kommersiell operasjon (BFCL.215):

For å opprettholde rettigheten for kommersiell operasjon, skal det være utført:

A: I løpet av de siste 180 dagene minimum 3 flyginger som fartøysjef

 eller, hvis ikke A er oppfylt

B: 1 kontroll-flyging med en FI(B)

Og i løpet av de siste 24 mnd.:

C: En ferdighetskontroll med en FE(B) for å demonstrere de nødvendige ferdigheter,

 eller, hvis ikke C er oppfylt

D: Et oppfriskningskurs arrangert av DTO som skal inneholde relevant teori og en opplæringsflyging med kvalifisert FE(B)

Alle turer med instruktør eller soloturer under overoppsyn av instruktør skal signeres av ansvarlig instruktør i loggboken.

Hvis det er gjennomført en ferdighetskontroll, skal denne signeres ut i loggboken av ansvarlig kontrollør (FE(B)).

For kommersiell rettighet på varmluftsballong, kan denne rettigheten bare utøves på ballong i samme gruppe (eller grupper med mindre volum) som ble benyttet under ferdighetskontrollen nevnt i C eller opplæringsflygingen nevnt i D.

Krav for å opprettholde privilegiene knyttet til instruktørrettigheten FI(B) (BFCL.360):

For å opprettholde privilegiene knyttet til instruktørrettigheten skal det i løpet av de siste 3 år være gjennomført:

A: Deltagelse på et oppfriskningskurs for instruktører

B: Minimum 6 timer som instruktør

Og i løpet av de siste 9 år:

C: Ha demonstrert, for en utpekt sjekk-instruktør, de nødvendige ferdighetene for å kunne utøve instruksjon

Hvis ikke kravene A, B og C er oppfylt, kan rettigheten som FI(B) gjenopptas basert på at kravet i A oppfylles samt at det gjennomføres en kompetansevurdering.

Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Start typing and press Enter to search