Dokumentasjon som skal sendes til Norsk Luftsportstilsyn (NLT) for utstedelse av SPL-sertifikat

 In Nyheter

For å få utstedt SPL-sertifikat skal følgende skjemaer benyttes som dokumentasjon på at søkeren oppfyller aktuelle krav i del SFCL:

  1. Kopi av LAPL-legeattest
  2. Skjema NLT-070. Søknad og Rapportskjema for SPL ferdighetsprøve eller ferdighetskontroll
  3. Skjema NLT-075. Skjema til bruk under ferdighetsprøve eller ferdighetskontroll for SPL
  4. Skjema NLT-080. Kontroll mot SFCL.130 og egenerklæring
  5. Skjema NLT-009. Dokumentasjon for avlagt praktisk RTL-prøve (hvis aktuelt)

For ferdighetsprøve på TMG skal Skjema NLT-100 benyttes istedenfor NLT-075. Ved ferdighetsprøve til begge rettighetene (både «rent seilfly» og TMG) skal begge skjemaene benyttes. Det blir jo da to ferdighetsprøver.
Alle skjemaene kan lastes ned fra NLT’s hjemmeside.
Når det gjelder teorieksamener, er det foreløpig etablert en papir-basert rutine som følger:

  1. NLT vil sende spørsmålene for de aktuelle fagene som vedlegg til en E-mail til ansvarlig kontrollant eller instruktør
  2. Kandidaten besvarer prøvene
  3. De besvarte prøvene skal sendes NLT som PDF-filer
  4. NLT retter prøvene og gir tilbakemelding
  5. Prøvene arkiveres på kandidatens mappe hos NLT

Hvis kandidaten ikke består et eller flere fag, kan nye prøver sendes. Kandidaten har totalt 4 forsøk pr. fag.

Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Start typing and press Enter to search