Avklaring av begrepet fartøysjef

 In Nyheter

For innehavere av SPL-sertifikat uten en FI(S) rettighet, gjelder følgende:

  1. Et av kravene for å kunne fly med passasjer, er at det skal være fløyet minimum 10 timer eller 30 starter som fartøysjef etter utstedelse av sertifikatet. Disse timene/startene må flys solo.
  2. Under enhver flyging skal det være en fartøysjef under hele turen. Flyr man to stykker sammen, er det ikke mulig å dele på ansvaret som fartøysjef, og det gamle begrepet «split-flyging» er ikke tillatt. Hvis begge de ombordværende har et SPL-sertifikat, må de avtale hvem som skal være fartøysjef for den planlagte turen. Den andre er da å betrakte som passasjer. For fartøysjefens plikter og ansvar, se den operative forskriften del SAO.GEN.130.
  3. Den operative forskriften del SAO.GEN.135 har et begrep som heter «crew member». Denne personen (som ikke behøver å ha sertifikat) skal ha en helt klart definert oppgave under den aktuelle turen. Et «crew member» er derfor ikke en passasjer. Behovet for et «crew member» vil bare kunne oppstå ved helt spesielle anledninger og behov.
Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Start typing and press Enter to search