Krav for å opprettholde rettigheter, ref. del SFCL.160

 In Nyheter

(Oppdatert tekst)

Så huskeregelen bli denne: Før du planlegger å fly, «se bakover» i loggboken 24 mnd. for å se om du oppfyller kravene over. Hvis ikke kravene er oppfylt, har du ikke lenger de rettighetene som er på SPL-sertifikatet ditt. For å få tilbake rettighetene har du da to alternativer:

  1. «Fly deg opp» til det nødvendige antall starter/timer. Som tabellene over viser, kan flygingene utføres med en FI(S) og/eller solo når du er sjekket ut for det. Du skal uansett ha to treningsturer med en FI(S) i løpet av de siste 24 mnd.
  2. Gjennomføre en ferdighetskontroll med en FE(S). Denne ferdighetskontrollen skal være basert på kravene i ferdighetsprøven til SPL-sertifikatet. Ferdighetskontrollen skal flys på seilfly (inkl. SLG). For TMG-rettighet skal ferdighetskontrollen være basert på kravene i ferdighetsprøven til TMG og flys på TMG.

Husk at flyginger med FI(S) eller FE(S) skal signeres i loggboken.

Krav for å opprettholde rettighetene til startmetoder

Del SFCL.155 krever minimum 5 starter på angjeldende startmetode siste 24 mnd. for å opprettholde rettighetene til flyslep, winch-start, bil-start og SLG. SLG-starter kan også flys på TMG. For strikkstart er kravet 2 starter.

Krav for å opprettholde rettigheten til å fly med passasjer

Kravene for å kunne fly med passasjer er beskrevet i del SFCL.115(a)(2) og del SFCL.160(e). Begge må være oppfylt:

Del SFCL.115(a)(2) krever enten:

Minimum 10 timer eller 30 starter som fartøysjef etter utstedelse av sertifikat (her gjelder også utstedelse av det gamle, nasjonale sertifikatet). I tillegg skal det flys en treningstur med en FI(S) for å vise at man har kompetanse til å fly med passasjer (ref. til den operative forskriften del SAO.OP.110).

eller:

At man har en gyldig FI(S)-rettighet.

Del SFCL.160(e) krever:

Minimum 3 starter som fartøysjef i løpet av de siste 90 dagene. Gjelder både for seilfly unntatt TMG og for TMG.

Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Start typing and press Enter to search