FI(S)-rettighet

 In Nyheter

Det har kommet noen spørsmål angående hvilke skjemaer som skal brukes ved kompetansevurdering av kandidater som tidligere var instruktører og nå ønsker å ta dette opp igjen.
Svaret her er at dette er å betrakte som en kompetansevurdering av en ny kandidat til FI(S), og dermed er det skjemaene NLT-090, NLT-095 og NLT-095B som skal benyttes. Se også del SFCL.360(d).

Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Start typing and press Enter to search