FI(S) med rettigheten Aerobatic

 In Nyheter

Husk at for å få rettigheten «Aerobatic» som en FI(S)-rettighet, må kompetansevurderingen gjøres av en FE(S) som selv har denne rettigheten som del av sine FI(S)-rettigheter.

Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search