FI(S) med rettigheten Aerobatic

 In Nyheter

Husk at for å få rettigheten «Aerobatic» som en FI(S)-rettighet, må kompetansevurderingen gjøres av en FE(S) som selv har denne rettigheten som del av sine FI(S)-rettigheter.

Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Start typing and press Enter to search