RETTIGHETER – HVA KAN DOKUMENTERES I LOGGBOKEN

 In Nyheter

Følgende rettigheter kan kvitteres ut i loggboken (se SFCL.015), og behøver derfor ikke lenger føres på selve sertifikatet eller søkes om til NLT ved senere utvidelser av SPL- sertifikatet:

  1. Winch-/Car-launch (SFCL.155). Signeres i loggboken av Head of Training DTO eller klubbens skolesjef eller ansvarlig FI(S).
  2. Self Launch (SLG) (SFCL.155). Signeres i loggboken av Head of Training DTO eller klubbens skolesjef eller ansvarlig FI(S).
  3. Aerotow (SFCL.155). Signeres i loggboken av Head of Training DTO eller klubbens skolesjef eller ansvarlig FI(S).
  4. Aerobatic (Basic and Advanced) (SFCL.200). Signeres i loggboken av Head of Training DTO eller klubbens skolesjef.
  5. Flyging med passasjer. To krav:
    1. Carriage of passengers (SFCL.115(a)(2)). Signeres i loggboken av ansvarlig FI(S)
    1. Carriage of passengers (SFCL.160(e)). Kun egenkontroll, ingen signatur
  6. Skyflyging (SFCL.215). Signeres i loggboken av Head of Training DTO eller klubbens skolesjef.

For ballong gir BFCL.015 ingen slike muligheter. Dvs. at alle nye eller forlengede rettigheter til BPL-sertifikatet må søkes om til NLT, som så vil utstede et revidert BPL-sertifikat.

Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Start typing and press Enter to search