RETTIGHETER – HVA KAN DOKUMENTERES I LOGGBOKEN

 In Nyheter

Følgende rettigheter kan kvitteres ut i loggboken (se SFCL.015), og behøver derfor ikke lenger føres på selve sertifikatet eller søkes om til NLT ved senere utvidelser av SPL- sertifikatet:

  1. Winch-/Car-launch (SFCL.155). Signeres i loggboken av Head of Training DTO eller klubbens skolesjef eller ansvarlig FI(S).
  2. Self Launch (SLG) (SFCL.155). Signeres i loggboken av Head of Training DTO eller klubbens skolesjef eller ansvarlig FI(S).
  3. Aerotow (SFCL.155). Signeres i loggboken av Head of Training DTO eller klubbens skolesjef eller ansvarlig FI(S).
  4. Aerobatic (Basic and Advanced) (SFCL.200). Signeres i loggboken av Head of Training DTO eller klubbens skolesjef.
  5. Flyging med passasjer. To krav:
    1. Carriage of passengers (SFCL.115(a)(2)). Signeres i loggboken av ansvarlig FI(S)
    1. Carriage of passengers (SFCL.160(e)). Kun egenkontroll, ingen signatur
  6. Skyflyging (SFCL.215). Signeres i loggboken av Head of Training DTO eller klubbens skolesjef.

For ballong gir BFCL.015 ingen slike muligheter. Dvs. at alle nye eller forlengede rettigheter til BPL-sertifikatet må søkes om til NLT, som så vil utstede et revidert BPL-sertifikat.

Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search