Utstedelse av reviderte SPL-sertifikater med FI(S)-rettighet

 In Nyheter

Som tidligere nevnt, hadde FI(S)-rettigheten på sertifikater datert før 15.10.2020 en begrensning på 3 år. I tillegg ble de fleste sertifikatene utstedt som LAPL(S)-sertifikater. Etter 15.10.2020 ble dette endret, begrepet LAPL(S) ble erstattet med SPL og FI(S)-rettigheten har nå ingen formell tidsbegrensning. Imidlertid er det fortsatt krav for å opprettholde rettigheten, se SFCL.360.
I lys av dette vil alle berørte instruktører etter hvert motta reviderte SPL-sertifikater.
På det reviderte-SPL-sertifikatet er rettighetene tilknyttet FI(S) spesifisert etter følgende opplegg:

 • «SPL» tilsier at du har rettighet til å instruere på rene seilfly og på de startmetodene som du kvalifiserer for basert på følgende krav
  • Flyslep, minimum 30 starter som fartøysjef
  • Winch- eller bilstart, minimum 50 starter som fartøysjef
 • «TMG» tilsier at du har rettighet til å instruere på TMG
 • «TMG-night» tilsier at du har rettighet til å instruere på TMG under natt-flyging
 • «Aerobatic» tilsier at du har rettighet til å instruere Aerobatic, både Basic og Advanced
 • «Cloud flying» tilsier at du har rettighet til å instruere for skyflyging
 • «Sailplane towing» tilsier at du har rettighet til å instruere for sleping med TMG
 • «FI(S)-candidates» tilsier at du har rettighet til å instruere elever som er under opplæring for å bli FI(S)
Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Start typing and press Enter to search