Legeattest

 In Nyheter

På legeattesten er det et felt for «Sertifikatnummer». Legen er gjennom sin godkjenning av Luftfartstilsynet koblet opp mot et datasystem som heter EMPIC. Dette systemet vil automatisk generere et sertifikatnummer. Da Norsk Luftsportstilsyn ikke er koblet opp mot EMPIC, vil EMPIC- nummeret ikke samsvare med det aktuelle sertifikatnummeret som står på SPL- eller BPL-sertifikatet.
Ved fornyelse av legeattesten er derfor viktig at legen får det sertifikatnummeret som står på SPL- eller BPL-sertifikatet slik at dette kan føres på legeattesten.

Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Start typing and press Enter to search