KRAV TIL OPPBEVARING AV DOKUMENTER

 In Nyheter

For en del skjemaer med et NLT-nummer (nederst til venstre på skjemaet) skal det sendes en kopi (helst PDF) av det signerte skjemaet til Norsk Luftsportstilsyn. Det originale skjemaet skal beholdes av den aktuelle FI(S)/FE(S) eller FI(B)/FE(B). Kravet er her at skjemaene skal arkiveres for en periode på 5 år fra dato for signering.

Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Start typing and press Enter to search