Påminnelse!

 In Nyheter

Norsk Luftsportstilsyn vil igjen minne om at for å få overført startmetoder fra det nasjonale seilflybeviset til et LAPL(S) eller SPL, må søkeren være current på den/de aktuelle startmetodene. Se under nyheter og «RETTIGHETER TIL FORSKJELLIGE STARTMETODER» for hvor mange starter som kreves.

Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Start typing and press Enter to search